دستگاههای اندازه گیری

1 تومان
این دستگاه برای اندازه سرعت خودرو و فاصله سنجی به دقتی بسیار بالا کاربرد دارد.
1 تومان
این دستگاه توانایی خوانش سنسور دور موتور، سنسور سرعت خودرو،سنسور شیب سنج و سنسوردمای محیط را به کارشناسان می دهد.

تلفن راهنمایی و سفارشات: 7478321 - 912 (98+)

ایمیل: amadatalogger[at]amadatalogger[dot]com