داده نگارهای چندکاره

300, 000 تومان
داده نگار تک ورودی آنالوگ پرشتاب با قیمت بسیار مناسب برای کاربرد های آزمایشگاهی و تک منظوره
400, 000 تومان
این دستگاه دارای سه ورودی آنالوگ، دو ورودی دیجیتال معمولی و یک ورودی دیجیتال پالس می باشد
600, 000 تومان
این دستگاه دارای چهار ورودی آنالوگ، چهار ورودی دیجیتال معمولی و یک ورودی دیجیتال پالس می باشد
800, 000 تومان
این دستگاه دارای شش ورودی آنالوگ، چهار ورودی دیجیتال معمولی و دو ورودی دیجیتال پالس میباشد.

تلفن راهنمایی و سفارشات: 7478321 - 912 (98+)

ایمیل: amadatalogger[at]amadatalogger[dot]com