دفترچه راهنمای حسگر سرعت چرخTRUVEL5

از اینجا  دانلود کنید.

تلفن راهنمایی و سفارشات: 7478321 - 912 (98+)

ایمیل: amadatalogger[at]amadatalogger[dot]com