دفترچه راهنمای سامانه خوانش پارامترهای خودرویی vDAQ

از اینجا دانلود کنید.

تلفن راهنمایی و سفارشات: 7478321 - 912 (98+)

ایمیل: amadatalogger[at]amadatalogger[dot]com